Sala konferencyjna
13:0013:05
Otwarcie konferencji

Radosław Owczuk (Gdańsk)
5 min
13:0513:35
Terapia daremna na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej

Alicja Bartkowska-Śniatkowska (Poznań)
30 min
13:3513:55
Kiedy planowo operować i jak oceniać ryzyko okołooperacyjne u chorych po COVID-19

Radosław Owczuk (Gdańsk)
20 min
13:5514:00
Przerwa 5 min
14:0015:15
Sesja 1
Chory z uszkodzeniem rdzenia kręgowego na OAiIT

Przewodniczy: Mirosław Czuczwar (Lublin)
75 min

14:00 - 14:20

Zabezpieczenie dróg oddechowych u pacjentów z podejrzeniem uszkodzenia rdzenia kręgowego

Szymon Białka (Zabrze)

14:20 - 14:40

Zaburzenia czynności układu krążenia u pacjentów z wysokim uszkodzeniem rdzenia kręgowego

Iwona Stopczyńska (Gdańsk)

14:40 - 15:00

Problemy pielęgnacyjne u chorych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego

Anna Ciemińska (Gdańsk)

15:00 - 15:15

Dyskusja
15:1515:20
Przerwa 5 min
15:2016:50
Sesja 2
Rzadkie, ale ważne problemy na OAiIT

Przewodniczy: Anna Dylczyk-Sommer (Gdańsk)
90 min

15:20 - 15:45

Małpia ospa

Agnieszka Misiewska-Kaczur (Cieszyn)

15:45 - 16:10

Zespół Devica

Mariusz Siemiński (Gdańsk)

16:10 - 16:35

Tężec

Maciej Kowalik (Gdańsk)

16:35 - 16:50

Dyskusja
16:5016:55
Przerwa 5 min
16:5518:25
Sesja 3
Problemy w znieczuleniach do cięcia cesarskiego

Przewodniczy: Andrzej Marciniak (Gdańsk)
90 min

16:55 - 17:20

Nieadekwatna blokada centralna do cięcia cesarskiego — częstość, czynniki ryzyka

Andrzej Marciniak (Gdańsk)

17:20 - 17:45

Nieadekwatna analgezja po blokadzie centralnej do cięcia cesarskiego — postępowanie

Katarzyna Majdyło (Gdańsk)

17:45 - 18:10

Blokady inne niż centralne w anestezji położniczej

Wojciech Gola (Końskie)

18:10 - 18:25

Dyskusja
Sala konferencyjna
08:3010:00
Sesja 4
Co po intensywnej terapii?

Przewodniczy: Radosław Owczuk (Gdańsk)
90 min

08:30 - 08:55

Jak bardzo potrzebujemy oddziałów pośrednich?

Mirosław Czuczwar (Lublin)

08:55 - 09:20

Ponowne przyjęcie do szpitala chorych leczonych na OAiIT

Magdalena Wujtewicz (Gdańsk)

09:20 - 09:45

Jak bezpiecznie prawnie wypisać chorego do zakładu opiekuńczo-leczniczego?

Dorota Karkowska (Kraków)

09:45 - 10:00

Dyskusja
10:0010:05
Przerwa 5 min
10:0511:35
Sesja 5
Bezpieczeństwo powszechnie używanych leków w anestezjologii i intensywnej terapii

Przewodniczy: Marcin Wąsowicz (Toronto, Kanada)

 
90 min

10:05 - 10:30

Deksmedetomidyna — czy zwiększa śmiertelność w pewnych grupach wiekowych?

Tomasz Jasiński (Gdańsk)

10:30 - 10:55

Sewofluran i uszkodzenie nerek

Jan Stefaniak (Gdańsk)

10:55 - 11:20

Kwas traneksamowy

Marcin Wąsowicz (Toronto, Kanada)

11:20 - 11:35

Dyskusja
11:3511:40
Przerwa 5 min
11:4014:10
Sesja 6
Nerki i terapia nerkozastępcza u chorych na OAiIT

Przewodniczy: Wojciech Szczeklik (Kraków)
150 min

11:40 - 12:05

Zapobieganie pooperacyjnemu uszkodzeniu nerek

Agnieszka Kośka (Gdańsk)

12:05 - 12:30

Jak przedłużyć żywotność filtra w trakcie CRRT?

Michał Okrągły (Gdańsk)

12:30 - 12:55

Niestabilność hemodynamiczna w trakcie CRRT

Tahir Nasser (Londyn, Wielka Brytania)

12:55 - 13:20

Ostre uszkodzenie nerek po zatrzymaniu krążenia

Anna Dylczyk-Sommer (Gdańsk)

13:20 - 13:45

Ostre uszkodzenie nerek w trakcie terapii ECMO

Romuald Lango (Gdańsk)

13:45 - 14:10

Dyskusja
Copyrights © 2022 Via Medica