Sala konferencyjna
12:3012:35
Otwarcie konferencji
Radosław Owczuk (Gdańsk)
5 min
12:3513:00
Polityka antybiotykowa na OAiIT w dobie po COVID-19
Mirosław Czuczwar (Lublin)
25 min
13:0013:20
Anestezjologiczne korzenie medycyny ratunkowej
Andrzej Zawadzki (Warszawa)
20 min
13:2013:30
Przerwa na kawę 10 min
13:3015:00
Sesja I: Pacjent z chorobą Parkinsona na OAiIT
Przewodniczy: Mariusz Siemiński (Gdańsk)
90 min

13:30 - 13:55

Choroba Parkinsona — spojrzenie neurologa
Kamil Chwojnicki (Gdańsk)

13:55 - 14:20

Opieka okołooperacyjna
Anna Dylczyk-Sommer (Gdańsk)

14:20 - 14:45

Chory z chorobą Parkinsona na intensywnej terapii
Michał Okrągły (Gdańsk)

14:45 - 15:00

Dyskusja
15:0015:30
Przerwa na lunch 30 min
15:3018:00
Sesja II: Neuroproblemy
Przewodniczą: Agnieszka Misiewska-Kaczur (Cieszyn), Anna Dylczyk-Sommer (Gdańsk)
150 min

15:30 - 15:55

POCUS w urazie czaszkowo-mózgowym
Krystian Sporysz (Gdańsk)

15:55 - 16:20

Postępowanie anestezjologiczne w trombektomii mechanicznej
Jan Stefaniak (Gdańsk)

16:20 - 16:45

Badania radiologiczne w diagnostyce śmierci mózgu
Marcin Sawicki (Szczecin)

16:45 - 17:10

Znieczulenie pacjenta z krwawieniem podpajęczynówkowym do kraniotomii
Marta Rzaska (Gdańsk)

17:10 - 17:35

Chory z bakteryjnym zapaleniem opon na OAiIT
Agnieszka Misiewska-Kaczur (Cieszyn)

17:35 - 18:00

Dyskusja
18:0018:10
Przerwa na kawę 10 min
18:1018:40
Sesja satelitarna firmy Swixx : Mikroangiopatia zakrzepowa w OIOM — co nefrolog może doradzić intensywiście?
Michał Nowicki (Łódź)   
30 min
18:4018:50
Przerwa na kawę 10 min
18:5020:20
Sesja III: Tracheotomia
Przewodniczy: Bogusław Mikaszewski (Gdańsk)
90 min

18:50 - 19:15

Tracheotomia wczesna czy późna?
Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz (Warszawa)

19:15 - 19:40

Tracheotomia chirurgiczna
Maciej Misiołek (Zabrze)

19:40 - 20:05

Powikłania tracheotomii przezskórnej
Hanna Misiołek (Zabrze)

20:05 - 20:20

Dyskusja
Sala konferencyjna
09:0009:30
Sesja satelitarna firmy CYTOSORBENTS:
Hemoadsorption with CytoSorb in Septic Shock
Dietmar Fries (Innsbruck, Austria)
30 min
09:3009:40
Przerwa na kawę 10 min
09:4011:40
Sesja IV: Problem farmakoterapii na OAiIT
Przewodniczy: Wojciech Szczeklik (Kraków)
120 min

09:40 - 10:05

Podaż leków przez zgłębnik żołądkowy
Lidia Łysenko (Wrocław)

10:05 - 10:30

Błędy lekowe na OAiIT
Magdalena Wujtewicz (Gdańsk)

10:30 - 10:55

Mieszaniny leków miejscowo znieczulających
Tomasz Jasiński (Gdańsk)

10:55 - 11:20

Indukowane lekami zaburzenia rytmu serca
Jowita Biernawska (Szczecin)

11:20 - 11:40

Dyskusja
11:4011:50
Przerwa na kawę 10 min
11:5012:20
Sesja satelitarna firmy GE Healthcare:
Individualized Therapy in the OR
Emmanuel Futier (Clermont-Ferrand, France)
30 min
12:2012:30
Przerwa na kawę 10 min
12:3013:00
Sesja satelitarna firmy POLPHARMA: Odrespiratorowe zapalenie płuc
Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat (Warszawa)
30 min
13:0013:30
Przerwa na lunch 30 min
13:3016:30
Sesja V: Kardioproblemy
Przewodniczą: Radosław Owczuk (Gdańsk), Magdalena Wujtewicz (Gdańsk)
180 min

13:30 - 13:55

Problemy anestezjologiczne chorego z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia
Agnieszka Kośka (Gdańsk)

13:55 - 14:20

Echokardiografia przezprzełykowa
Wojciech Mielnicki (Wrocław)

14:20 - 14:45

Małopłytkowość indukowana heparyną
Janusz Trzebicki (Warszawa)

14:45 - 15:10

Farmakoterapia w przewlekłej niewydolności serca
Iwona Stopczyńska (Gdańsk)

15:10 - 15:35

Małoinwazyjne metody mechanicznego wspomagania pracy serca
Michał Chmielecki (Gdańsk)

15:35 - 16:00

Znieczulenie ciężarnej ze stenozą aortalną
Dan Drzymalski (Boston) & Agnieszka Trzcinka (Boston)

16:00 - 16:30

Dyskusja
Copyrights © 2022 Via Medica