Opłaty

 

    do 03.04.2022 r. od 04.04.2022 r. do 8.05.2022 r. od 9.05.2022 r. oraz na miejscu
UDZIAŁ
W KONFERENCJI
Opłata podstawowa 400 zł 500 zł 600 zł
Opłata dla członków PTAiIT 350 zł 450 zł 550 zł
Opłata jednodniowa     350 zł
  Opłata za udział online     295 zł

 

Opłatę rejestracyjną należy uiścić po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając przycisk Rejestracja.

 

W ramach opłaty zapewniamy:

 • udział w sesjach naukowych,
 • materiały konferencyjne,
 • poczęstunek,
 • identyfikator,
 • certyfikat.
   

Opłata za uczestnictwo online obejmuje:

 • dostęp do transmisji online,
 • dostęp do materiałów konferencyjnych w formie elektronicznej,
 • certyfikat uczestnictwa w formie elektronicznej.
   

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji*

Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać na adres Organizatora lub e-mailem na adres: ait@viamedica.pl.

W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

 • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
 • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
 • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów

*Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

 

Copyrights © 2022 Via Medica